غارتگری آمریکایی‌ ها در طوفان شدید! +عکس

غارتگری آمریکایی‌ ها در طوفان شدید! +عکس
در پی بروز طوفان ایرما در ایالت فلوریدای آمریکا عده‌ای از مردم دست به غارت فروشگا‌ه ها و خانه‌ها زدند که در این رابطه پلیس نزدیک به ۴۰ نفر را…

غارتگری آمریکایی‌ ها در طوفان شدید! +عکس