عکس: کشف کوچکترین قورباغه جهان در هند

عکس: کشف کوچکترین قورباغه جهان در هند
تصویری از قورباغه ۱۳ میلیمتری کشف شده در هند منتشر می شود.   منبع:Getty

عکس: کشف کوچکترین قورباغه جهان در هند