عکس / ورود پیکر 130 شهید دفاع مقدس به اروندکنار

عکس / ورود پیکر 130 شهید دفاع مقدس به اروندکنار
انتخاب -پیکر ۱۳۰ شهید دوران دفاع مقدس دقایقی پیش به اروندکنار وارد شد.

عکس / ورود پیکر 130 شهید دفاع مقدس به اروندکنار