عکس: واکنش مدیر تلگرام به اعلام جرم علیه او در ایران

عکس: واکنش مدیر تلگرام به اعلام جرم علیه او در ایران
مجله خبری دوستان : واکنش مدیر تلگرام به اعلام جرم علیه او در ایران ؛ پاول دوروف مدیر جوان تلگرام به اعلام جرم علیه او توسط ایران واکنش نشان داد….

عکس: واکنش مدیر تلگرام به اعلام جرم علیه او در ایران