عکس: نیسان آبی با امکانات پیشرفته!

عکس: نیسان آبی با امکانات پیشرفته!
در ادامه تصویری از یک نیسان به روز و پیشرفته را مشاهده می کنید که حتی به یک تلویزیون LCD مجهز شده است که برای سبقت گرفتن راننده های پشت سر بسیار مفیداست!

عکس: نیسان آبی با امکانات پیشرفته!