عکس/ متن یادگاری روحانی و آملی لاریجانی بر تمبر یادبود تحلیف

عکس/ متن یادگاری روحانی و آملی لاریجانی بر تمبر یادبود تحلیف

عکس/ متن یادگاری روحانی و آملی لاریجانی بر تمبر یادبود تحلیف