عکس: لحظه سوختگیری هواپیمای جنگی آمریکا در اسمان عراق

عکس: لحظه سوختگیری هواپیمای جنگی آمریکا در اسمان عراق
تصویری از لحظه سوخت گیری هواپیمای جنگی آمریکایی Harrier AV-8B  با هواپیمای McDonnell Douglas KC-10 Extender در جریان یکی از عملیات این کشور در اسمان عراق و سوریه را مشاهده می کنید.

عکس: لحظه سوختگیری هواپیمای جنگی آمریکا در اسمان عراق