عکس: فرهاد پرورش در کنار نخستین هواپیمای تحویلی ایرباس

عکس: فرهاد پرورش در کنار نخستین هواپیمای تحویلی ایرباس
فرهاد پرورش مدیر عامل ایران ایر در کنار نخستین هواپیمای ایرباس مدل A321 که در شهر تولوز فرانسه به ایران تحویل داده شد.

عکس: فرهاد پرورش در کنار نخستین هواپیمای تحویلی ایرباس