عکس : شوخی جالب کاربران فضای مجازی با ضربه سر بازیکن استرالیا

عکس : شوخی جالب کاربران فضای مجازی با ضربه سر بازیکن استرالیا
تیم ملی استرالیا با پیروزی مقابل تیم ملی سوریه یک قدم دیگر به جام جهانی نزدیک تر شد ، پس از پیروزی تیم استرالیا با ضربه سر تیم کیهیل برابر…

عکس : شوخی جالب کاربران فضای مجازی با ضربه سر بازیکن استرالیا