عکس/ دستگاه «لیزر یاب» در ورزشگاه آزادی در بازی استقلال تهران – العین امارات

عکس/ دستگاه «لیزر یاب» در ورزشگاه آزادی در بازی استقلال تهران – العین امارات

عکس/ دستگاه «لیزر یاب» در ورزشگاه آزادی در بازی استقلال تهران – العین امارات