عکس: داعش در پایان راه!

عکس: داعش در پایان راه!
در حاشیه اظهار نظر رئیس جمهور مبنی بر نزدیک شدن به پایان حیات گروهکهای تروریستی، جلال پیرمرزآباد این کارتون را در شرق منتشر کرد.

عکس: داعش در پایان راه!