عکس: حمله همه جانبه ترامپ به کره شمالی

عکس: حمله همه جانبه ترامپ به کره شمالی
سایت کگل کارتون زیر را در واکنش به سخنان تهدید امیز دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بر علیه کشور کره شمالی منتشر کرده است.

عکس: حمله همه جانبه ترامپ به کره شمالی