عکس /حضور سردار سلیمانی در کنار رزمندگان حشدالشعبی در مرز عراق و سوریه

عکس /حضور سردار سلیمانی در کنار رزمندگان حشدالشعبی در مرز عراق و سوریه
انتخاب -در تصویر زیر سردار قاسم سلیمانی را در کنار رزمندگان حشد الشعبی در مرز بین عراق و سوریه مشاهده می‌کنید.

عکس /حضور سردار سلیمانی در کنار رزمندگان حشدالشعبی در مرز عراق و سوریه