عکس: جشن رأی‌ اولی‌ ها با کیک صندوق رأی!

عکس: جشن رأی‌ اولی‌ ها با کیک صندوق رأی!
در تصویر زیر کیک شبیه به صندوق رای که برای رای اولی‌ های زاهدانی تدارک دیده شده، را می‌ بینید./خبرانلاین

عکس: جشن رأی‌ اولی‌ ها با کیک صندوق رأی!