عکس: تلاش آتش‌ نشان فداکار در میان بیل‎ های مکانیکی

عکس: تلاش آتش‌ نشان فداکار در میان بیل‎ های مکانیکی
در تصویر زیر تلاش آتش‌نشان قهرمان پلاسکو در میان بیل‎های مکانیکی را می‌بینید.

عکس: تلاش آتش‌ نشان فداکار در میان بیل‎ های مکانیکی