عکس: تتلو از جواد لاریجانی اُکی گرفت!

عکس: تتلو از جواد لاریجانی اُکی گرفت!
در حاشیه اظهار نظر جواد لاریجانی درباره «ربنا»ی شجریان و خلاف شرع دانستن آن، احمد عربانی این کارتون را در روزنامه قانون منتشر کرد.  

عکس: تتلو از جواد لاریجانی اُکی گرفت!