عکس: اولین‌ مراسم پس ازحمله‌ داعش درحرم‌ امام راحل

عکس: اولین‌ مراسم پس ازحمله‌ داعش درحرم‌ امام راحل
محمد علی ابطحی با انتشار این عکس نوشت: دیشب مراسم شب قدر را در اولین مراسم پس از حمله داعش، در حرم امام خمینی بودم.

عکس: اولین‌ مراسم پس ازحمله‌ داعش درحرم‌ امام راحل