عکس: الکی مثلا من خیلی رای دارم!

عکس: الکی مثلا من خیلی رای دارم!
در حاشیه نظرسازی‌های رسانه‌ای برای برخی نامزدهای انتخابات…

عکس: الکی مثلا من خیلی رای دارم!