عکس: احمدی‌ نژاد هم ویدئو داد!

عکس: احمدی‌ نژاد هم ویدئو داد!
در حاشیه انتشار ویدئوی محمود احمدی نژاد مبنی بر عدم حمایت از هیچ یک از کاندیداهای ریاست جمهوری…

عکس: احمدی‌ نژاد هم ویدئو داد!