عکس / آدولف اردوغان!

عکس / آدولف اردوغان!
گفته می‌شود پس از انتشار این عکس از رییس‌جمهور ترکیه، نیروهای امنیتی و پلیس به دنبال عکاس آن هستند تا بازداشتش کنند!

عکس / آدولف اردوغان!