عکس:‌ استقبال از قالیباف پس از مناظره

عکس:‌ استقبال از قالیباف پس از مناظره
آخرین مناظره انتخاباتی روز گذشته برگزار شد، تصویر زیر محمدباقر قالیباف را پس از پایان مناظره نشان می دهد.

عکس:‌ استقبال از قالیباف پس از مناظره