عکس/هم‌نشینی سردار سلیمانی با آیت‌الله جنتی در حرم امام رضا

عکس/هم‌نشینی سردار سلیمانی با آیت‌الله جنتی در حرم امام رضا
انتخاب -همنیشنی سردار قاسم سلیمانی در کنار آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان در مشهد و حرم رضوی.

عکس/هم‌نشینی سردار سلیمانی با آیت‌الله جنتی در حرم امام رضا