عراقچی با تعدادی از مراجع قم دیدار کرد

عراقچی با تعدادی از مراجع قم دیدار کرد
دیدار عراقچی معاون وزیر امور خارجه با تعدادی از مراجع عظام تقلید و علما از صبح امروز در قم آغاز شد.

عراقچی با تعدادی از مراجع قم دیدار کرد