عباس عبدی:قالیباف از اصولگرایان طلبکار می‌شود

عباس عبدی:قالیباف از اصولگرایان طلبکار می‌شود
به نظر نمی رسد که تاثیر خاصی بر انتخابات و روند آن بگذارد. انصراف عارف به نفع روحانی واجد یک معنای دیگری بود در حالی که الان برای این انصراف چنان معنایی متصور نیست.

عباس عبدی:قالیباف از اصولگرایان طلبکار می‌شود