ظریف سالروز آزادسازی جنوب لبنان را به سید حسن نصرالله تبریک گفت

ظریف سالروز آزادسازی جنوب لبنان را به سید حسن نصرالله تبریک گفت
وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی جداگانه هفدهمین سالروز خروج نیروهای اشغالگر از جنوب لبنان را به همتای لبنانی و دبیر کل حزب اله تبریک گفت.

ظریف سالروز آزادسازی جنوب لبنان را به سید حسن نصرالله تبریک گفت