صانعی:‌ به دیدارهای تدارکاتی نیاز داریم

صانعی:‌ به دیدارهای تدارکاتی نیاز داریم
سرمربی تیم ملی فوتسال زیر 20 سال گفت: برای رسیدن به کسب آمادگی نیاز به دیدارهای تدارکاتی بیشتری داریم.

صانعی:‌ به دیدارهای تدارکاتی نیاز داریم