شنبه؛ آغاز ماه مبارک رمضان در تمام کشورهای اسلامی

شنبه؛ آغاز ماه مبارک رمضان در تمام کشورهای اسلامی
مرکز بین‌المللی نجوم ابوظبی با بیان اینکه جمعه، ۵ خرداد رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در بیشتر کشورهای اسلامی ممکن است، از آغاز ماه مبارک رمضان در روز شنبه خبر داد.

شنبه؛ آغاز ماه مبارک رمضان در تمام کشورهای اسلامی