«شقایق فراهانی» و «نسرین مقانلو» در مسجد کوفه

«شقایق فراهانی» و «نسرین مقانلو» در مسجد کوفه
تصویری دیدنی از «شقایق فراهانی» ، «شهرزاد کمال زاده»، «سپیده کاظمی» و «نسرین مقانلو» در مسجد کوفه را مشاهده می کنید. «شقایق فراهانی» و «نسرین مقانلو» در مسجد کوفه «شهرزاد…

«شقایق فراهانی» و «نسرین مقانلو» در مسجد کوفه