شروط 13گانه کشورهای عربی برای قطر

شروط 13گانه کشورهای عربی برای قطر
آسوشیتد پرس لیست 13گانه شروط کشورهای عربی برای قطر را که شامل قطع روابط با ایران و لزوم برچیدن پایگاه نظامی ترکیه است، منتشر کرد.

شروط 13گانه کشورهای عربی برای قطر