سونا خشک در خانه آتش به پا کرد

سونا خشک در خانه آتش به پا کرد
سونای یک واحد مسکونی در ساختمان 5 طبقه ای واقع در شرق تهران آتش گرفت که با حضور به موقع آتش نشانان این آتش سوزی به موقع مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.

سونا خشک در خانه آتش به پا کرد