سودای قدرت با «جبهه پایداری» چه کرده که این روزها این چنین بی محابا تهمت می زنند؟

سودای قدرت با «جبهه پایداری» چه کرده که این روزها این چنین بی محابا تهمت می زنند؟
سیدمحمود نبویان عضو ارشد جبهه پایداری و نماینده سابق مجلس، از جمله کسانی است که مانند هم‌حزبی خود آقای کریمی قدوسی، مرتبا در میان طلاب و جوانان مومن به سخنرانی‌های آتشین و تند و تیز می‌پردازد تا آنان را به درایت و بصیرت انقلابی رهنمون سازد و بخش عظیمی از این مخاطبان نیز با تأثیر از سخنان این افراد به حرکت‌هایی دست می‌زنند که بارها شاهد تذکرات جدی مقام معظم رهبری در این رابطه بوده‌ایم، مانند فاجعه 22بهمن قم.

سودای قدرت با «جبهه پایداری» چه کرده که این روزها این چنین بی محابا تهمت می زنند؟