سلفی دیدنی گوینده خبر در کنار فرزندانش!

سلفی دیدنی گوینده خبر در کنار فرزندانش!
علیرضا عسکریان مجری ۴۱ ساله صدا و سیما با انتشار تصویری سلفی در کنارفرزندانش ، اینستاگرام خود را به روز کرده و نوشت: «می گویند دنیا متعلق به کسانی ست…

سلفی دیدنی گوینده خبر در کنار فرزندانش!