سفیر کره شمالی: منطق گانگستری آمریکا صلح بین‌الملل را به خطر می‌اندازد

سفیر کره شمالی: منطق گانگستری آمریکا صلح بین‌الملل را به خطر می‌اندازد

سفیر کره شمالی: منطق گانگستری آمریکا صلح بین‌الملل را به خطر می‌اندازد