سخنگوی جمنا: ثبت نام ۵ نامزد جبهه مردمی بلامانع است / بر اساس مناظره‌ها، سخنرانی‌ها و پیمایش‌ها کاندیدای واحد را اعلام می‌کنیم

سخنگوی جمنا: ثبت نام ۵ نامزد جبهه مردمی بلامانع است / بر اساس مناظره‌ها، سخنرانی‌ها و پیمایش‌ها کاندیدای واحد را اعلام می‌کنیم
سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: در مناظره‌ها و سخنرانی‌ها و پیمایش‌ها می‌توانیم نامزد نهایی را مشخص کنیم.

سخنگوی جمنا: ثبت نام ۵ نامزد جبهه مردمی بلامانع است / بر اساس مناظره‌ها، سخنرانی‌ها و پیمایش‌ها کاندیدای واحد را اعلام می‌کنیم