سخنان مهم و منتشرنشده آیت‌الله هاشمی در جمع فرماندهان ارتش و سپاه

سخنان مهم و منتشرنشده آیت‌الله هاشمی در جمع فرماندهان ارتش و سپاه

سخنان مهم و منتشرنشده آیت‌الله هاشمی در جمع فرماندهان ارتش و سپاه