سخنان عجیب احمدی نژاد؛ شباهتی با ترامپ ندارم!

سخنان عجیب احمدی نژاد؛ شباهتی با ترامپ ندارم!
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق و کاندیدای امروز ریاست جمهوری در رابطه با شباهتش به دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا می گوید: موهای من سیاه است و موهای آقای ترامپ بور، چشمهایش هم آبی است، قدش بلند است و قد من کوتاه، بنابراین شباهتی به هم نداریم! به گزارش…

سخنان عجیب احمدی نژاد؛ شباهتی با ترامپ ندارم!