ساخت یک فیلم کمدی درباره ریاست جمهوری «اوباما»

ساخت یک فیلم کمدی درباره ریاست جمهوری «اوباما»
یک فیلم کمدی درباره اقامت «باراک اوباما» در کاخ سفید ساخته می‌شود.

ساخت یک فیلم کمدی درباره ریاست جمهوری «اوباما»