ساخت مسجدی عجیب در برلین آلمان +عکس

ساخت مسجدی عجیب در برلین آلمان +عکس
مسجدی بسیار عجیب در یکی از شهر های آلمان راه اندازی شده است، که زنان و مردان در کنار هم و به امامت یک زن نماز خود را اقامه می…

ساخت مسجدی عجیب در برلین آلمان +عکس