ساخت مجسمه های زیبا از حشرات مُرده! +تصاویر

ساخت مجسمه های زیبا از حشرات مُرده! +تصاویر
دیدن حشرات چه زنده و چه مرده برای بسیاری از افراد ناخوشایند و غیرقابل تحمل است، و کمتر کسی را می توان پیدا کرد که با این موجودات علاقه مند باشد. اما این موضوع برای هنرمند ژاپنی برعکس است، چرا که او علاقه زیادی به حشرات دارد، از این رو…

ساخت مجسمه های زیبا از حشرات مُرده! +تصاویر