ساخت ماکت یک شهر با شن +عکس

ساخت ماکت یک شهر با شن +عکس
یک هنرمند خوش ذوق جمهوری چکی، ماکت شنی شهر زادگاه خود را در سواحل پوسایدن کشور اسپانیا (Poseidon beach) به طرز ماهرانه ای طراحی کرده است. ساخت ماکت یک شهر…

ساخت ماکت یک شهر با شن +عکس