زیباترین خانه های اپرای جهان

زیباترین خانه های اپرای جهان
زیبایی اپرا تنها با زیبایی مکانی که در آن اجرا می شود تطابق دارد. این مکان های مجلل فاین آرت را با معماری به شکل یک مرکز فرهنگی خیره کننده ترکیب می کنند.

زیباترین خانه های اپرای جهان