زیباترین حشره جهان +عکس

زیباترین حشره جهان +عکس
شب پره رز مانند درخت افرا (Rosy Maple Moth) با نام علمی (Dryocampa rubicunda) یک شب‌پره‌ در آمریکای شمالی و از خانواده‌ی شاپرکان چشم گربه‌ای می‌باشد. بال آنها بین ۱.۵…

زیباترین حشره جهان +عکس