زوج هنرمندی که بخاطر بیکاری آدامس می فروشند! +تصاویر

زوج هنرمندی که بخاطر بیکاری آدامس می فروشند! +تصاویر
زوج هنرمند اردنی به دلیل بی کاری و وضعیت نامناسب معیشتی اعتراض خود را با ادامس فروشی نشان می دهند! العالم: ” جمیل عواد العواد ” اعلام کرد که به…

زوج هنرمندی که بخاطر بیکاری آدامس می فروشند! +تصاویر