زن جوان برای مراسم زایمان طبیعی اش، بلیط فروحت! +عکس

زن جوان برای مراسم زایمان طبیعی اش، بلیط فروحت! +عکس
جوسی کانینگهام که به زودی قرار است فرزند خود را به دنیا بیاورد، برای مراسم زایمان طبیعی اش اقدام به بلیط فروشی کرده است! جوسی کانینگهام در یک اقدام عجیب…

زن جوان برای مراسم زایمان طبیعی اش، بلیط فروحت! +عکس