زمین لرزه ۳.۱ ریشتری بجنورد را لرزاند

زمین لرزه ۳.۱ ریشتری بجنورد را لرزاند
زلزله‌ای با بزرگی۳.۱ ریشتر صبح امروز بجنورد را لرزاند.

زمین لرزه ۳.۱ ریشتری بجنورد را لرزاند