زمین لرزه ای به قدرت ۴.۶ ریشتر ریوش در خراسان رضوی را لرزه در آورد

زمین لرزه ای به قدرت ۴.۶ ریشتر ریوش در خراسان رضوی را لرزه در آورد
انتخاب -دقایقی پیش زلزله ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر با عمق ۱۰ کیلومتر زمین خراسان رضوی را لرزاند

زمین لرزه ای به قدرت ۴.۶ ریشتر ریوش در خراسان رضوی را لرزه در آورد