زمانی که سامسونگ سبزی‌ فروش بود! +عکس

زمانی که سامسونگ سبزی‌ فروش بود! +عکس
تصویر بالا مربوط به دفتر شرکت سامسونگ در سال ۱۹۳۸ است، زمانی که سامسونگ در کار صادرات میوه،‌ سبزیجات و ماهی بود. زمانی که سامسونگ سبزی‌ فروش بود!

زمانی که سامسونگ سبزی‌ فروش بود! +عکس