زلزله 4.1 ریشتری «کوخرود» هرمزگان را لرزاند

زلزله 4.1 ریشتری «کوخرود» هرمزگان را لرزاند

زلزله 4.1 ریشتری «کوخرود» هرمزگان را لرزاند