زشت‌ترین سلفی از حادثه ساختمان پلاسکو

زشت‌ترین سلفی از حادثه ساختمان پلاسکو
ساختمان پلاسکو یکی از مجتمع های بزرگ و تجاری تهران که قدمت ۵۳ ساله دارد روز پنجشنبه دچار آتش سوزی گسترده شد و پس گذشت ساعاتی از حضور آتش نشانان در محل به طور کامل فروریخت.

زشت‌ترین سلفی از حادثه ساختمان پلاسکو