زجر کولبرها به خاطر 100 هزار تومان

زجر کولبرها به خاطر 100 هزار تومان
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کشته و زخمی شدن 16 جوان کولبر در مرزهای غربی بخاطر سقوط بهمن، گفت که این افراد بخاطر 100 هزار تومان ناچارند از این طریق امرار معاش کنند.

زجر کولبرها به خاطر 100 هزار تومان